Beleid inzake gegevensbescherming

We maken er een vertrouwenszaak van om de privacy van onze betrokkenen te eerbiedigen en hun persoonsgegevens op de striktst vertrouwelijke manier te verwerken, in overeenkomst met de geldende wetgeving en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Met dit beleid inzake gegevensbescherming willen we u op een transparante manier informeren over de persoonsgegevens die we verzamelen, de doeleinden waarvoor we ze verzamelen, de manier waarop we ze gebruiken en uw rechten met betrekking tot hun verwerking.

We willen u vragen dit beleid inzake gegevensbescherming grondig te lezen. Aarzel niet om ons te contacteren als u vragen heeft. U kunt een e-mail sturen naar: info@theakkermansiacompany.com

A-Mansia Biotech N.V. treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u al onze contactgegevens:

A-Mansia Biotech N.V.
Watson & Crick Hill | Rue Granbonpré, 11/H,
B-1435 Mont-Saint-Guibert, België
Nummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO): 0664.529.483
dataprivacy@a-mansia.com

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming binnen ons bedrijf aangesteld die optreedt als tweede contactpersoon. Onze functionaris voor gegevensbescherming werd benoemd op basis van zijn/haar professionele vaardigheden en in het bijzonder zijn/haar expertise van de gegevensbeschermingswetgeving en de processen, en zijn/haar vermogen om de verplichtingen in de AVG toe te passen. Hieronder vindt u al zijn/haar contactgegevens:

Gauthier Broze, LL.M, CIPP/E
Chaussée de Bruxelles, 135A/3 WIP
B – 1310 Terhulpen
België
gab@hussard.com

We verzamelen uw persoonlijke en andere gegevens voor verschillende doeleinden. Welke doeleinden dat zijn, lichten we toe in de volgende paragraaf (zie punt 3). Deze gegevens verzamelen we:

 • gegevens waarmee u kan worden geïdentificeerd (familienaam, voornaam, burgerlijke staat en e-mailadres)
 • de berichten die we uitwisselen (per e-mail of via een ander kanaal);
 • de domeinnaam waarmee u op het internet surft;
 • het IP-adres van uw toestel;
 • de datum en het tijdstip waarop u onze website bezoekt;
 • locatiegegevens of andere communicatiegegevens;
 • de pagina’s die u bezocht heeft op onze website;
 • de browser, het platform en/of het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • de zoekmachine die u gebruikt en de zoekwoorden die u heeft gebruikt om onze website te vinden;
 • uw surfvoorkeuren;
 • alle andere gegevens die u met ons deelt.

We verzamelen uw gegevens voornamelijk om aan wetenschappelijk onderzoek te doen, om onze dienst te verbeteren en, meer in het algemeen, om vlot met elkaar te communiceren. Uw gegevens zorgen er ten slotte ook voor dat we uw surfervaring op onze website kunnen verbeteren en vereenvoudigen.

Als rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens, beroepen we ons of op uw goedkeuring (bv. voor cookies) of op ons gerechtvaardigd belang (bv. marketingdoeleinden).

De meeste persoonsgegevens die wij over u verzamelen, deelt u via een bewuste actie. Andere gegevens, zoals de datum en het tijdstip waarop u onze website bezoekt, de pagina’s die u bekijkt en uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld via servers en ‘cookies’ op onze website.

Als u meer wilt lezen over wat cookies zijn, hoe ze worden gebruikt en welke gegevens ze precies bijhouden, kunt u ons cookiebeleid raadplegen. We kunnen ook via andere bedrijven gegevens over u verzamelen. In dat geval brengen we u daarvan op de hoogte.

We vinden het belangrijk dat de privacy van alle betrokkenen geëerbiedigd wordt en dat hun persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk verwerkt worden. We hanteren een strikt beleid inzake gegevensbescherming en nemen alle nodige technische en organisatorische maatregelen om ongeoorloofde toegang, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw persoonsgegevens door of via onze medewerkers, servers, tools en infrastructuur in de mate van het mogelijke te voorkomen.

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden (zie punt 3). Persoonsgegevens die werden verzameld in het kader van wetenschappelijk onderzoek worden gewoonlijk tot 25 jaar (of 30 jaar voor gegevens in het medisch dossier) na het einde van het onderzoek bewaard. Andere persoonsgegevens worden gewoonlijk gearchiveerd wanneer het doel waarvoor ze werden verzameld bereikt is, en vervolgens maximaal 10 jaar bewaard.

U mag op elk moment vragen om uw persoonsgegevens te controleren, in te kijken, te corrigeren, te laten verwijderen en te laten overdragen. U mag zich ook op elk moment verzetten tegen het gebruik ervan en de verwerking ervan laten beperken. Daarvoor stuurt u gewoon een e-mail naar: dataprivacy@a-mansia.com. We doen er alles aan om zo snel mogelijk de nodige maatregelen te treffen.

Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van wetenschappelijk onderzoek, kan de uitoefening van uw rechten worden ingeperkt, in die zin dat de uitoefening ervan het behalen van het specifieke doel waarschijnlijk onmogelijk of zeer moeilijk maakt. Een dergelijke afwijking is in dat geval nodig om het onderzoek uit te kunnen voeren.

Specifieke medewerkers en onderaannemers kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, maar enkel in zoverre dat noodzakelijk is voor het doeleinde (zie punt 3). Elke persoon die toegang heeft tot uw gegevens moet zich aan strikte veiligheids- en vertrouwelijkheidsvereisten houden. De categorieën van ontvangers staan vermeld in het register van onze verwerkingsactiviteiten.

Ons businessmodel impliceert geen systematische overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie. We delen uw gegevens enkel met een niet-EU-land als dat land een gelijkwaardig niveau van bescherming als de Europese Unie kan garanderen. We doen ons best om ervoor te zorgen dat de bescherming die natuurlijke personen onder de AVG genieten, behouden blijft wanneer we persoonsgegevens met landen buiten de Europese Unie delen.

We gebruiken uw e-mailadres om u op de hoogte te houden over ons bedrijf. We baseren ons daarbij op uw toestemming of op ons gerechtvaardigde belang om een zakelijke relatie te onderhouden. U kunt u op elk moment uitschrijven uit deze berichten of uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar: dataprivacy@a-mansia.com.

Onze website is niet bestemd voor kinderen jonger dan 18 jaar. Als u erachter komt dat uw minderjarige kind persoonsgegevens met ons gedeeld heeft zonder uw toestemming, kunt u ons contacteren op: dataprivacy@a-mansia.com.

Als we ons beleid inzake gegevensbescherming updaten, zullen we u daar via onze website van op de hoogte brengen. Ga dus regelmatig naar onze website of contacteer ons op: dataprivacy@a-mansia.com.

Niemand heeft baat bij lange en dure rechtszaken. Mocht er zich tussen ons een kwestie of probleem voordoen, dan verbinden we ons ertoe voorrang te geven aan een open dialoog, waarbij we op zoek gaan naar een minnelijke oplossing. Toch kunt u ook een toezichthoudende instantie contacteren of een klacht indienen. Dit zijn de contactgegevens van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, B-1000 Brussel (www.apd-gba.be).